Trawniki

Obecnie stosujemy dwie, opisane poniżej metody zakładania trawników: trawnik z siewu oraz trawnik z rolki.
W obydwu przypadkach istotne jest odpowiednie przygotowanie podłoża pod przyszły trawnik. Warstwa wegetacyjna o miąższości 10 – 15 cm powinna mieć prawidłową strukturę oraz przepuszczalność, by stworzyć optymalne warunki dla rozwoju korzeni traw.
Podłoże powinno być zatem spulchnione; przekopane, bądź w przypadku większych terenów rozluźnione za pomocą glebogryzarki.
Na bardzo ciężkich glebach wskazane jest wykonanie drenażu.
Najbardziej odpowiednim odczynem gleby dla trawnika jest odczyn lekko kwaśny w granicach pH 5,5 – 6,5.
Niezbędne jest usunięcie gruzu, resztek budowlanych, chwastów oraz innych zanieczyszczeń. W przypadku mocnego zachwaszczenia może okazać się konieczne użycie herbicydów.
Kolejnym etapem jest wyrównanie terenu.
Trawnik z siewu
Ta metoda zakładania trawnika jest zdecydowanie tańsza od kolejnej, ale wymaga dużego doświadczenia. Jest bardziej czasochłonna i pracochłonna.
Do zakładania trawników na ogół używa się mieszanek nasion traw różnych gatunków. Wynika to z faktu, że żaden gatunek traw nie ma wszystkich właściwości mogących zapewnić pożądany wygląd trawnika.
Jednoczesne użycie kilku gatunków powoduje uzupełnianie się walorów każdego z nich, co wpływa pozytywnie na trwałość trawnika (np. obok trawy znoszącej okresowe zalewanie podłoża wprowadza się gatunek znoszący suszę).
Nasza firma od wielu lat stosuje sprawdzone mieszanki traw, które charakteryzują się żywym, zielonym zabarwieniem, długim okresem wegetacji, niewielkimi wymaganiami glebowymi, odpornością na deptanie, choroby oraz niesprzyjające warunki atmosferyczne.
Trawnik z rolki
Zakładanie trawników za pomocą układania pasów darni z rolki jest metodą łatwiejszą, ale dużo bardziej kosztowną.
Niewątpliwą jej zaletą jest krótszy czas od wykonania do możliwości użytkowania, niż w przypadku trawników wykonanych siewem.
Na odpowiednio przygotowany, zwilżony i wyrównany grunt układa się gotowe pasy darni, tak aby ściśle przylegały do siebie oraz do podłoża. Po ułożeniu należy darń podlewa się obficie wodą.
W celu ułatwienia zrastania pasów darni z podłożem, powinno się odczekać ok. 2 tygodni przed rozpoczęciem intensywnej eksploatacji trawnika.