Ogród 1

Mały miejski ogród o wielkości 300m2, położony na terenie gminy Człuchów.

Prace wykonane:
- równanie terenu
- wymiana podłoża
- montaż systemu nawadniającego
- rozłożenie siatki na krety
- instalacja oświetlenia ogrodowego
- budowa obrzeży trawnikowych
- budowa kaskady wodnej z oświetleniem
- budowa tarasu
- ułożenie trawnika z rolki
- nasadzenia roślinne
- budowa skalniaka
- budowa chodnika kamiennego
- dekoracja kruszywem ozdobnym