Ogród 3

Przebudowa-renowacja ogrodu wiejskiego, gmina Śliwice. Powierzchnia: 800m2.

Prace wykonane:
- budowa skarp, obrzeży i murków oporowych
- usunięcie starych darni i położenie trawnika z rolki
- rozłożenie siatki na krety
- modernizacja systemu nawadniającego
- likwidacja części roślin
- nasadzenie i formowanie drzew i krzewów
- instalacja oświetlenia ogrodowego
- przebudowa drogi dojazdowej i ścieżek ogrodowych
- budowa małej architektury ogrodowej
- dekoracja korą i kruszywem ozdobnym