Ogród 5

Ogród na terenie gminy Tuchola, składający się z trzech poziomów, w jednym z nich wykonano:
- nasadzenia skarp i roślinności wodnej,
- budowa murków oporowych,
- budowa kaskady, strumyka i dużego oczka wodnego o poj. 20 000 litrów,
- budowa małej architektury: mostek, drewutnia połączona z budynkiem gospodarczym,
- instalacja oświetlenia ogrodu, kaskady i oczka wodnego,
- ułożenie płyt chodnikowych z piaskowca,
- instalacja systemu automatycznego nawadniania na skarpy,
- renowacja ogrodzenia.