Ogród 7

Miejski ogródek na terenie Chojnic o powierzchni 40m2. Wykonane prace:
- drenaż terenu,
- budowa murku oporowego,
- przesadzenia, nasadzenia, formowanie roślinności,
- budowa obrzeża trawnikowego,
- budowa ścieżek z płyt łupkowych,
- ułożenie trawnika z rolki,
- instalacja oświetlenia ogrodowego,
- dekoracja kruszywem ozdobnym.